முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

உலகத்தமிழாராய்ச்சி முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

வ.எண் ஆய்வாளர் ஆய்வுத் தலைப்பு நெறியாளர் ஆண்டு
1 என். அறிவழகன் Social outlook in the novels of Jeyakantan முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1975-76
2 அன்பரசி Jegavira Pandians critical Contribution to the study of Kamba Ramayand முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1975-76
3 எம்.ஆர்.இளங்கோவன் Social life of Tamils through Tamil Journals -1975-76
4 கே.கண்ணன் Tamil Culture - Musical Instruments of the Tamils - 1975-76
5 எம். கலைச்செல்வன் A syntactic study of Tamil verbs - 1975-76
6 தி.சி.கோமதிநாயகம் A study of Villuppattu - 1975-76
7 ஆர். தில்லைகோவிந்தன் Evolution and Evaluation Patinenkilkanakku முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1975-76
8 என். தெய்வசுந்தரம் Diglossic situation in Tamil முனைவர் பொற்கோ 1975-76
9 ப. அன்பு ம.பொ.சி.யின் இலக்கிய நூல்கள் - ஓர் மதிப்பீடு முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1975-76
10 டி. மறைமலை Tamil Grammar   
11 கே. நாராயணன் Spernatural elements in five major epics முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1975-76
12 ஜி.ஜான் சாமுவேல் A spects of Romanticism (A Comparative study in Tamil & English Literaature) - 1975-76
13 எஸ். விமலானந்தன் Bharathis' Works முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1975-76
14 - Prosody - 1977-78
15 - A Comparative study of Tamil and English Fiction - 1977-78
16 - A Critical study of the Temple around Thirukkoilur - 1977-78
17 - Contribution of Muslim poetry to Tamil Literature - 1977-78
18 - The Impact of Christianity on Tamil Literature - 1977-78
19 - Charaterisation in Tamil Verse Plays - 1977-78
20   A Critical Study about the development of the Educational system in the early Centuries with special reference to the Tamils    
21 - Costumes and Ornaments of the Tamils - 1977-78
22 - Tamil Culture - Musical Instruments of the Tamils - 1977-78
23 - Tamil Society as revealed in Tamil Literature - 1977-78
24 முகமது நசீர் அலி திருச்சி மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1979
25 க.த.திருநாவுக்கரசு பேராசிரியர் டாக்டர் மு.வரதராசனாரின் நூல்கள் ஓர் ஆய்வு - 1979
26 எம். சிவச்சந்திரன் சமய மொழி வளர்ச்சியில் காசி மடத்தின் பங்கு முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1979
27 ஆறு இராமநாதன் தென்னார்க்காடு மாவட்ட நாட்டுப் புறப்பாடல்கள் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1980
28 க.காந்தி தமிழர் பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1980
29 சண்முகானந்தம் The Folk songs of Thanjavur Distric முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1980
30 கு.பகவதி அம்மாள் தமிழர் ஆடைகள் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1980
31 அ. பசுபதி Tamil Modern short stories (social outlook in Jayakanthan's Short stories முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1980
32 தங்க மணியன் தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் முனைவர் பொற்கோ 1980
33 பழ. முத்தப்பன் அருள்நந்தி சிவாசாரியார் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் ந.கடிகாசலம் 1980
34 மு. முகமதலி தமிழ்க் கவிதை நாடகங்களில் பாத்திரப் படைப்பு முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1981
35 - A Critical Study of Thamarai Manalan's fiction - 1980-81
36 - A Critical study of Thiru. Vi.Ka's Prose Works - 1980-81
37 - Game of the Women - 1980-81
38 - Thirupugazh - A critical study - 1980-81
39 முத்துராமலிங்கம் Kongu Country as depicted in Tamil முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1981
40 சி.கே.நல்லமுத்து பெருங்கதையில் மாந்தர் ஓர் ஆய்வு முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1981
41 சாந்தகுமார் Aspects of social psychology in Folk songs முனைவர் ந.கடிகாசலம் 1981
42 வே. சீதாலட்சுமி தமிழிலக்கியத்தில் மகளிர் விளையாட்டுகளும், நோன்புகளும் (கி.பி. 10ஆம் நூற்றாண்டு வரை) முனைவர் அன்னிதாமசு 1981
43 ச. சிவகாமி தமிழில் இலக்கியப் பொருள் (பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு) முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1981
44 எஸ். திருநாவுக்கரசு அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1979
45 ஜே. நிர்மலா பாய் கன்னியாகுமரி மாவட்ட நாட்டுப் புறப்பாடல்கள் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1981
46 செ. பசுலு முகியிதீன் செய்குதம்பிப்பாவலரின் இலக்கியங்கள் - ஒரு திறனாய்வு மதிப்பீடு முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1982
47 வீ.அரசு தொ.மு.சி. ரகுநாதன் சிறு கதைகள் புலப்படுத்தும் முரண்பாடுகள் முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1982
48 பி. இராமன் A critical study of Srimath Pamban Kumara Kurudasa Swamikal's works முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1982
49 ஆர்.சுப்பிரமணியன் தமிழ் இலக்கியத்தில் சட்டமும் நீதியும் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1982
50 மா.கோதண்டராமன் வடார்க்காடு மாவட்ட நாட்டுப் புறப்பாடல்கள் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1982
51 இரா.ஞான புஷ்பம் நாட்டு விடுதலைக்குப்பின் தமிழில் பயண இலக்கியம் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1982
52 இரா. தமிழரசி தமிழ் இலக்கிய உத்திகள் (சங்ககாலம்) முனைவர் அன்னிதாமசு 1982
53 இரா. பாலசுப்பிரமணியம் தமிழர் நாட்டுப்புற விளையாட்டுகள் முனைவர் அன்னிதாமசு 1982
54 கி. பாண்டுரங்கன் பண்டைத் தமிழர் போரியல் வாழ்க்கையும் தற்காலப்போர் நடவடிக்கையும் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1983
55 ஏ. கந்தசாமி Imagination of Kumara Kuruparar முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1983
56 செல்வின் ராஜ் A Study of Social Dramas in Tamil முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1983
57 எம். தெய்வநாயகம் Comparative study of the Bible - Tirukkural and the 14 Saiva Siddhanta Sastra முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1983
58 கலா கே. தாக்கர் A Comparative study of Historical Novels of Kalki and K.M. Munishi முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1983
59 மேரி கிரேஸ் செல்வராஜ் A study of the novels of vatuvur K. Turuicami Iyyankar (1880-1942) முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1983
60 கரு. நாகராசன் தமிழரின் மனம் பற்றிய கோட்பாடு முனைவர் அன்னிதாமசு 1983
61 வி. முருகன் D.H. Laurance and the Akam poets - A comparative study of their themes முனைவர் அன்னிதாமசு 1983
62 சை. சையது அப்துல் ரஹ்மான் புதுக்கவிதைக் குறியீடு முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1984
63 அமு.நசீர் அலி திருச்சி மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1984
64 ஜான் ஆசிர்வாதம் Kuth on expounded in Cilappathiakaram and Atiyarkkunallar முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1984
65 மு. சுதந்திரமுத்து தமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளில் படிமங்கள் முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு 1985
66 ஆர். ஆளவந்தார் தமிழர் இசைக்கருவிகள் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1986
67 எஸ். அலமேலு மங்காள் கம்பனில் அவலச்சுவை முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1986
68 ச. பெருமாள் வட ஆர்க்காடு மாவட்ட மக்கள் இயக்கங்களும் தமிழ் வெளியீடுகளும் (1850-1950) துமுனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 1986
69 இரா. நிர்மலா தேவி முத்தாரம்மன் கதை - ஓர் ஆய்வு முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1986
70 வே. இரா. மாதவன் குழந்தை மருத்துவம் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1986
71 சொ. சுப்ரமணியக் கவிராயர் திருக்குற்றலநாத சுவாமிகோயில் வரலாறும் பண்பாடும் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1987
72 ஆ. தனஞ்செயன் தஞ்சை மாவட்ட மீனவர் பாடல்கள் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1987
73 சே. ஜெகநாதன் சித்த மருத்துவத்தில் நஞ்சு முறிவு நூல்களின் ஒப்பாய்வு முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1987
74 அஞ்சலா ரிச்சர்டு தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியாரும் இங்கிலாந்து சார்லஸ் வெஸ்லியும் இயற்றிய பக்திப் பாடல்கள் - ஓர் ஒப்பாய்வு முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு 1987
75 தி. மகாலட்சுமி கோவை மாவட்டச் சொற்களஞ்சியம் முனைவர் அன்னிதாமசு 1988
76 இரா. பவுன்துரை சோழ மண்டலத் தூண்கள் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1988
77 தி.இரா. சின்னப்பன் 19ஆம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் நாடகங்கள் இந்தி நாடகங்களுடன் ஒப்பீட்டு ஆய்வு முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1988
78 தா. நீலண்டபிள்ளை நாஞ்சில் நாட்டு நாடகங்கள் முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1988
79 ந. சக்திவேலு விடுதலைக்குப்பின் தமிழ்க் கவிதை நாடகங்களில் கதைக்கருக்களும் கதைப்பின்னல்களும் முனைவர் டி.கடிகாசலம் 1988
80 க. நம்பி நாச்சியார் கம்பனில் வருணனைக் கோட்பாடுகள் முனைவர் அன்னிதாமசு 1988
81 ஆ. விஜயன் கன்னியாகுமரி அம்மன் கோயில் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1988
82 சி.பா. சாந்தகுமாரி இளங்கோ கண்ட இந்தியா முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு 1989
83 எஸ். கண்ணன் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் பாசுரங்கள் - சமூக, சமயப் பண்பாட்டு ஆய்வு முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு 1989
84 இரா. சுகந்தி ஞானம்மாள் நீலகிரி மாவட்டச் சொற்களாய்வு முனைவர் கு. பகவதி 1990
85 அ.செ. முத்துக்கிருஷ்ணன் தமிழர் விழாக்களும் பொழுது போக்குகளும் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1990
86 பொன்மணி வைரமுத்து புதுக்கவிதையில் சங்க இலக்கியக் கூறுகள் முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு 1990
87 பெ. அனந்தசயனம் கணியான் ஆட்டம் முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1990
88 த.வெ.மணிமாறன் தமிழ்ச் சமுதாய நாவல்களில் மனித உறவுகள் (1977-1981) முனைவர் அன்னிதாமசு 1990
89 எஸ். சண்முகசுந்தரம் செங்கை அண்ணா மாவட்டத் தொழில்களுள் உழவும் நெசவும் சார்ந்த சொற்கள் முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 1990
90 மா. இராமலிங்கம் தமிழ்ப் பண்பாட்டிற்குப் பூம்புகார் நல்கிய கொடை முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1990
91 க. தமிழ்ச்செல்வி தமிழக மறுமலர்ச்சிக்குப் பாரதிதாசனின் பங்களிப்பு முனைவர் துளசி இராமசாமி 1990
92 சி. ரத்தினம் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் ஓர் ஆய்வு முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 1990
93 பி.வெ. சுசிலா தமிழ் நாவல்களில் மனித உறவுகள் முனைவர் துளசி இராமசாமி 1990
94 பா. அருட்செல்வி இராமலிங்கரின் படைப்புகளில் சுத்தசன்மார்க்க நெறியின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 1990
95 நா. சோமநாதன் தோற்பொருட்கள் பற்றித் தமிழிலக்கியக் குறிப்புகளின் அடிப்படையில் ஓர் அறிவியல் ஆய்வு   1991
96 ப. மகாலிங்கம் திரு.வி.க. நூல்களில் சமுதாயநோக்கு முனைவர் த.வே. வீராசாமி 1991
97 ச. பாக்கியவதி காப்பியங்களில் மயில் முனைவர் அன்னிதாமசு 1991
98 பூ. சுப்பிரமணியன் சுவடியியல் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் அன்னிதாமசு 1991
99 இரா. மணியன் அறிஞர் அண்ணாவின் மேடைத் தமிழ் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் ந.கடிகாசலம் 1991
100 இரா. முத்துக்குமாரசாமி திருவள்ளுவர் வகுத்த புதுநெறி ஓர் ஒப்பீட்டாய்வு முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 1991
101 மு.அ. மாணிக்க வேலு தமிழ்நாட்டில் நடராசர் வழிபாடு முனைவர் துளசி இராமசாமி 1992
102 ஆர். நடராஜன் Social History of Pondicherry as evidenced by Anantha Rangam Pillais' Diary முனைவர் அ.நா.பெருமாள் 1992
103 எஸ். புஷ்பராஜ் அ. மாதவையாவின் தமிழ் நாவல்கள் ஓ ஆழ்நிலைப் பார்வை முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 1992
104 கு. தெரசாள் சிலப்பதிகார ஆய்வில் ம.பொ.சி முனைவர் கு. பகவதி 1992
105 மு. வளர்மதி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் வரலாற்று நூல்கள் முனைவர் ஔவை நடராசன் 1992
106 பா. இராசா தமிழ் நாட்டிய மரபில் பரதநாட்டியம் முனைவர் துளசி இராமசாமி 1993
107 சு. சுப்புரத்தினம் கருப்பண்ணசாமி வழிபாட்டில் மந்திரச் சடங்குகள் முனைவர் துளசி இராமசாமி 1992
108 சா. சவரிமுத்து கருத்துப்புலப்பாட்டில் கதைப்பாடல் முனைவர் துளசி இராமசாமி 1993
109 ஐ. குமுதினி தமிழர் வாணிகம் முனைவர் அன்னிதாமசு 1994
110 எஸ். உலகநாயகி தமிழ் வளமேம்பாட்டில் டாக்டர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் பணி முனைவர் ந. கடிகாசலம் 1994
111 வ. அலமேலு தமிழ்ப் பாவியலில் உருவக அணி முனைவர் ந. கடிகாசலம் 1994
112 சீ. வசந்தா பழக்க வழக்கங்களும் நப்பிக்கைகளும் - காப்பியங்களில் முனைவர் கு. பகவதி 1994
113 கோ. விருதசாரணி நாட்டுப்புற அம்மன் தெய்வங்கள் (செஞ்சி வட்டம்) முனைவர் துளசி இராமசாமி 1995
114 எஸ். வெங்கடேசன் நாட்டுப்புறத் தெய்வ விழாக்கள் வழி தமிழ்ப்பண்பாட்டு வரலாறு முனைவர் துளசி இராமசாமி 1996
115 செ. ஏழுமலை நவீன தமிழ் நாடகங்களில் தெருக்கூத்தின் தாக்கம் முனைவர் துளசி இராமசாமி 1997
116 லொ.ஆ. உமாமகேசுவரி சௌராட்டிரர் பண்பாடு முனைவர் ந. கடிகாசலம் 1998
117 பு. பாலாஜி சமூகச் சிக்கலும் இலக்கியத் தீர்வும் முனைவர் அன்னிதாமசு 2000
118 சு. லதா தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 2000
119 தி. உமாதேவி தூத்துக்குடி மாவட்ட முளைப்பாரிச் சடங்குப் பாடல்கள் முனைவர் தா. ரெங்கநாதன் 2001
120 ஏ. கீதா Freudism in the Novels of James Joyce and T. Janakiraman முனைவர் அன்னிதாமசு 2001
121 அ. பழனிச்சாமி தமிழ்த் திரைப்படங்களில் குறியியல் முனைவர் துளசி இராமசாமி 2002
122 வெ. சுப்புராமன் ஊத்துக்குளி வேங்கடசுப்பையர் படைப்புகள் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் ந. கடிகாசலம் 2003
123 க. கண்மணிப்ரியா தமிழகத்தில் பெண் கல்வி முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி 2003
124 அழகர் ராமானுஜம் ஆழ்வார் திருநகரி ஆதிநாதர் ஆழ்வார் கோயில் - ஆய்வு முனைவர் அன்னிதாமசு  
125 கோ. தெய்வநாயகம் The aspect of Buddism on later Cholas and the Construction of Thanjavur Big Temple. முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்  
126 குணசேகரன், மா. காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கட்டடக் கலை மற்றும் சிற்பக் கலை ஓர் ஆய்வு முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2005
127 பெரியசாமி, மா. திரைப்படப் பொருண்மை மாற்றம் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2006
128 மணவழகன், ஆ. பழந்தமிழ் நூல்களின் சமூகத் தொலைநோக்கு முனைவர் அன்னிதாமசு 2006
129 பூமிநாகராநதன், த. அகத்தியரின் பல்துறைச் சிந்தனைகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2007
130 வித்யாதரன், க.ப. தமிழர் வாழ்வியல் சோதிடம் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2007
131 கமலா, இரா. திருமுறைகள் போற்றும் திருவாரூர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2007
132 சர்மிளா, சா. தாயுமானவர் பாடல்களில் அறச்சிந்தனைகள் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2008
133 பூரணலதா, அ. சமூகக் கதைப்பாடல்களில் பெண்கள் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2008
134 சாந்தி, சு. தமிழுக்குக் கணினியின் பங்களிப்பு முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2008
135 சிவகுமார், அ. சுஜாதாவின் அறிவியற் சிறுகதைகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2008
136 இலட்சுமி, கி. பெண்ணியச் சிந்தனைகளில் பெரியாரும் அண்ணாவும் - ஓர் ஒப்பிடு முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2009
137 சுப்புலட்சுமி, சீ. செவித்திறன் குறையுடைய குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2009
138 பிரபுகண்ணன், ப. சங்க இலக்கியத்தில் உயிரினங்கள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2010
139 கரும்பாயிரம், சே. இலக்கியத்தில் வேளாண்மை மரபுகள் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2010
140 சரஸ்வதி, அ.பு. சங்ககால வாழ்வியல் நெறிகள் முனைவர் தா. ரெங்கநாதன் 2010
141 அம்சவள்ளி, தே சிலப்பதிகாரத்தில் பெண் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2010
142 விஜயகுமாரி, க. தமிழ்ப் பத்திரிகைகளில் மொழிநடை முனைவர் தா. ரெங்கநாதன் 2010
143 ஜெயசெல்வி, ப. பத்துப்பாட்டில் வளங்கள் முனைவர் தா. ரெங்கநாதன் 2010
144 ஜெயந்தி, க. தமிழ் நாவல்களில் சமூகச் சிக்கல்கள் (2000-2004) முனைவர் அன்னிதாமசு 2010
145 அன்னியப்பன், சு. குறுந்தொகை காட்டும் அகமரபும் பண்பாடும் முனைவர் தா. ரெங்கநாதன் 2010
146 பாவலன், எ. நவீனத் தமிழ் நாடகங்களில் சமூகச் சிக்கல்கள் முனைவர் கரு.அழ.குணசேகரன் 2010
147 பாண்டியன், எம். அருட்பாவில் சிற்றிலக்கியக் கோட்பாடுகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2010
148 மோகனா, இரா. தமிழில் மொழிபெயர்ப்புகள் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2011
149 இரவிச்சந்திரன், கா. தமிழிலக்கணப் பதிப்பு வரலாறு முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2011
150 கோமதி வள்ளியம்மை, மு. சங்க இலக்கியத்தில் தொன்மங்களின் நோக்கும் போக்கும் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2011
151 சொர்ணபிரபா, ரெ. சுந்தரர் தேவாரத்தில் இலக்கிய இலக்கணச் செறிவு முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2011
152 முகைதின் அப்துல்காதர் இலக்கியத்தில் மருத்துவம் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2011
153 சந்திரசேகரன், மோ. கி.ராஜநாராயணனின் சிறுகதைகளில் பண்பாட்டுப் பதிவுகள் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி 2011
154 ராஜேஸ்வரி, ரா. தமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளில் தொல்காப்பியக் கூறுகள் (2001-2005) இலக்கணச் செறிவு முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2011
155 இரவீந்திரன், சு. சித்தர்களின் வாழ்வியல் தத்துவம் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2011
156 புனிதமலர், ஜே. தமிழ் இலக்கண வரலாற்றில் வீரமாமுனிவர் முனைவர் தா. ரெங்கநாதன் 2012
157 மார்த்தாண்ட பூபதி, மா. தற்காலக் கவிதைகளில் இலக்கியக் கொள்கைகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2012
158 கிரிவாசன், க. சங்க இலக்கியத்தில் பாண் மரபினர் முனைவர் கரு.அழ.குணசேகரன் 2012
159 ஜெகத்ரட்சகன், ஜே. இலக்கியம் கற்பித்தல் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2013
160 ஆண்ரூ சுந்தரராஜ், சு. அகநானூறு காட்டும் வரலாற்றுக் கூறுகளும் பண்பாடும் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2013
161 கண்ணதாசன், ச. சங்க இலக்கிய உரையாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2013
162 ஏ. நந்தினி பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் மேலாண்மைச் சிந்தனைகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2014
163 சே. வினோத் பதிணென் கீழ்க்கணக்கில் தமிழியல் சிந்தனைகள் முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2014
164 மு. கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியங்களுக்கு மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பங்களிப்பு முனைவர் து. ஜானகி 2014
165 சு. தாராசுந்தரி சித்தர்களின் யோக நெறியும் வர்மக் கலையும் மருத்துவம் முனைவர் நா.சுலோசனா 2014
166 நா. பிரபு வட்டார வழக்காறுகளில் மொழியியல் ஆய்வு முனைவர் பெ. செல்வக்குமார் 2014
167 வெ. மகாலட்சுமி சங்க இலக்கியத்தில் கற்பனை நெறி முனைவர் பெ. செல்வக்குமார் 2014
168 சே. திருநாவுக்கரசு தமிழ் அகராதி மரபு வட்டார வழக்குச் சொல் அகராதி முனைவர் து. ஜானகி 2014
169 வ. பாக்கியராஜ் சங்க இலக்கியங்களில் தூது முனைவர் து. ஜானகி 2014
170 மு. கனகலட்சுமி தமிழ் வாசிப்பு திறனில் ஏற்படும் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
171 ஈ. விஜய் குறுநில மன்னர்களும் சங்ககால சமுதாயமும் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
172 பா. உமாசங்கரி செவ்வியலக்கியத்தில் நாட்டுப்புறவியல் கூறுகள் முனைவர் நா.சுலோசனா 2014
173 ப. ஜெகதீசன் தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் இன்றைய வாழ்வியல் நிலை (திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், வேலூர்) முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2014
174 இர. அருள்நிதி   முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2014
175 க. சிவக்குமார் திருஅருட்பிரகாச வள்ளலாரின் பன்முக ஆளுமை முனைவர் கு. சிதம்பரம் 2014
176 சா. யாகனா சங்க இலக்கியத்தில் போற்றிப் பாடல்கள் முனைவர் து. ஜானகி 2014
177 கு. நாகம்மாள் சங்க இலக்கியத்தில் விழுமியங்கள் முனைவர் நா.சுலோசனா 2014
178 ந. தியாகு ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களில் இடைச்சொற்கள் முனைவர் க. சுசீலா 2014
179 அ. அமுல்ராஜ் சம்புவராயர் அரசியல் கலை பண்பாட்டு வரலாறு முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2014
180 ச. சரவணன் சங்ககால மகளிர் மானுடவியல் நோக்கும் மீள்பார்வையும் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
181 நா. ஜெயலெட்சுமி நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் செவிலக்கியக் கூறுகள் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2014
182 இர. சாந்தி தமிழியல் ஆய்வில் கமில்சுவல பிலின் பங்களிப்பு முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
183 சி. மகேஸ்வரி பழந்தமிழ் இலக்கியத்திலும் இன்றைய சமூகத்திலும் மகளிர் தொழில் முனைவோர் முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2014
184 து பத்மப்ரியா செவ்வியல் அறஇலக்கியங்கள் காட்டும் இல்லறக் கோட்பாடுகள் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
185 து. அருண்பாண்டியன் நம்மாழ்வார்கள் பாசுரங்களில் தொன்மம் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
186 நா. ஹேமமாலினி சங்க இலக்கியத்தில் மொழிப் பொருண்மை வகைகள் முனைவர் து. ஜானகி 2014
187 ரா. மேகலா இலக்கியங்களில் மடலேறுதல் முனைவர் து. ஜானகி 2014
188 எ. இராஜேஷ் ஸ்ரீராமன் அம்மானை பதிப்பும் ஆய்வும் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2014
189 மு. தேவி தேவநேயப் பாவாணர் திருக்குறள் உரைத்திறன் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2014
190 வி. இந்துமதி சங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சித்தினை வாழ்வியல் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
191 கோ. ரூபாதேவி சங்க இலக்கிய உரை மொழி நடை ஆய்வு முனைவர் பெ. செல்வக்குமார் 2014
192 மு. சசிகுமார் சமூகப் பொருளியல் நோக்கில் பரத்தையர் வாழ்வியல் முனைவர் நா.சுலோசனா 2014
193 வ. மணிகண்டன் செவ்விலக்கியங்களில் புனைக்கதை கூறுதல் முனைவர் நா.சுலோசனா 2014
194 தி. இலட்சுமணன் அண்ணாவின் சமூகப்பார்வை கட்டுரை, நாவல், சிறுகதை முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
195 வே. அருட்பாமணி சங்க இலக்கியங்களில் பசுமை வளம் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
196 செ. பரமேஸ்வரி ஆனைவாகடம் - பதிப்பும் ஆய்வும் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2014
197 ச. வேலா திருநெல்வேலி மாவட்ட நாடார்கள் வாழ்வியல் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2014
198 ப. நாகராசன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவின் ஆட்சியில் தமிழ் வளர்ச்சி முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
199 த. ஜான்சிபிரியா திருக்குறள் உரை உத்திகள் முனைவர் து. ஜானகி 2014
200 பா. சிவரஞ்சனி செம்மொழி இலக்கியங்களில் இடம் பெயர்தல் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2014
201 இரா. அன்பரசி பாரதிதாசன் நாடகங்களில் பெண் இன எழுச்சி - ஓர் ஆய்வு முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
202 பா. விமல்ராஜ் விழுப்புரம் மாவட்ட சமணர்களின் வாழ்வியல் முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2014
203 அ. சண்முகம் தமிழ்க் காப்பியங்களில் கிளைக்கதைகள் முனைவர் அ. சதிஷ் 2014
204 அ. லலிதா உ.வே.சாவின் நல்லுரை கோவையில் மொழிநடை முனைவர் நா.சுலோசனா 2014
205 அ. இராஜஇராஜேஸ்வரி இறையன்பு படைப்புகளில் மொழி ஆளுமை முனைவர் க. சுசீலா 2014
206 கு. அல்லி டாக்டர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் சட்டமன்ற சொற்பொழிவுகள் (1991-1995) முனைவர் பா. இராசா 2015
207 கௌ. பெருமாள் மழலைக் கவிஞர் குழ.கதிரேசனின் சிறுவர் இலக்கியங்கள் ஆய்வு முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2015
208 சூசை பிள்ளை யோ. இங்கிலாந்து வாழ் தமிழர் தம் வரலாறும் வாழ்வியலும் முனைவர் கு. சிதம்பரம் 2015
209 றீற்றா பற்றிமாகரன் இங்கிலாந்தில் தமிழ் மொழி இலகிய வளர்ச்சி - மதிப்பீட்டாய்வு முனைவர் கு. சிதம்பரம் 2015
210 க. சேகர் காலந்தோறும் கட்டைக் கூத்து வளர்ச்சி முனைவர் பா. இராசா 2015
211 செ. துளசிராமன் பேரறிஞர் அண்ணாவின் கடித இலக்கியங்களில் உலக வரலாறு முனைவர் பா. இராசா 2015
212 வெ. டில்லிபாபு மீனாட்சி அம்மானை ஓலைச்சுவடி பதிப்பும் ஆய்வும் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2015
213 மு. சத்தியமூர்த்தி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட குறவர் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2015
214 இரா. சம்பத் தருமபுரி மாவட்ட குறிச்சன் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2015
215 சு. சுபாஷினி திருஞானசம்பந்தர் பக்தி நெறியும் இயற்கை அறிவியலும் முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2015
216 நா. அம்பிகா கம்பராமாயணப் பதிப்பு வரலாறும் முறையியலும் முனைவர் அ. சதிஷ் 2015
217 ச. ஆசைக்கண்ணு கல்வராயன் மலை மலையாளிகளின் வாழ்வியல் முனைவர் நா.சுலோசனா 2015
218 ச. கனகராஜ் தமிழகத்தில் சமண சமய சுவடிகள் ஆவணமும் ஆய்வும் முனைவர் அ. சதிஷ் 2015
219 செ. ரமேஷ் தமிழில் காப்பிய உரைகள் முனைவர் அ. சதிஷ் 2015
220 நா. பெரியசாமி எட்டுத்தொகைக அகப் பாடல்களில் விளிப்பெயர்கள் முனைவர் நா.சுலோசனா 2015
221 பு. இலக்கியதென்றல் தொல்காப்பிய நோக்கில் எட்டுத்தொகையில் வனப்புகள் முனைவர் நா.சுலோசனா 2015
222 சு. பிரபாகரன் தமிழகப் பழங்குடிகள் ஆப்பிரிக்கப் பழங்குடிகள் இலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்தும் வாழ்வியல் - ஒப்பாய்வு முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2015
223 மா. ஆதிமூலம் நடையியல் நோக்கில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் முனைவர் நா.சுலோசனா 2015
224 நா. வள்ளி அ.வெ. சுப்பிரமணியனின் தமிழ்ப்பணி முனைவர் பா. இராசா 2015
225 இர.நித்யா கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் படைப்புகள் - ஓர் ஆய்வு முனைவர் பா. இராசா 2015
226 சு. வேணுகோபால் எஸ். வையாபுரி பிள்ளையின் பதிப்பு முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2016
227 ஆ.செண்பகவள்ளி சங்க இலக்கிய அகமரபுகள் கோவை இலக்கிய மரபுகள் ஓர் - ஒப்பாய்வு முனைவர் பா. இராசா 2016
228 ச. அகிலாவதி திருமூலரின் ஆன்மிகத் தத்துவங்கள் ஓர் அறிவியல் பார்வை முனைவர் தி. மகாலட்சுமி 2016
229 அ. ஆறுமுகம் தொல்காப்பிய நோக்கில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் வண்ணச்சினைச் சொற்கள் முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2016
230 இரா. ஆனந்தஜோதி தமிழ் இதழியல் வரலாற்றில் ஆனந்தபோதினி முனைவர் கோ. விசயராகவன் 2016
231 ந. கோமதி பழந்தமிழரின் நிர்வாகவியல் முனைவர் ஆ. மணவழகன் 2016
232 சி. ஜெயமுருகன் சிவானந்த கணேச புராணம் சுவடிப்பதிப்பும் ஆய்வும் முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன் 2016
233 ர. அபிநயா தமிழ் இதழ்களில் பக்தி இலக்கியம் சைவம் (1990-1950) முனைவர் து. ஜானகி 2016
234 இரா.பிரேமா தமிழ் இதழ்களில் பக்தி இலக்கியம் (1990-1950) முனைவர் து. ஜானகி 2016
235 மு. பிரபு தொண்டை மண்டல வரலாறெழுதியலில் பொன்னேரி வட்டம் நிலவியல், பொருளியல், பாண்பாட்டு ஆய்வு முனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம் 2016
236 அ. இராஜேஷ் திருவள்ளூர் மாவட்ட குறவர் பழங்குடியினரின் சமூக பொருளாதார நிலைகளும் அவற்றின் வரலாறும் முனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம் 2016
237 கோ. ஞானவேல் செய்யூர் வட்டார நாட்டுப்புறத் திருவிழாக்களும் சந்தைகளும் முனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம் 2016
238 கா. சரவணன் காலனிய ஆட்சியில் ஆவணங்களில் தமிழ்க்குடிகள் சமூகவியல் ஆய்வு முனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம் 2017
239 பொ. பாரதி சமூகவியல் நோக்கில் அண்ணாவின் படைப்புகள் முனைவர் கு. சிதம்பரம் 2017